Industrikjemikalier og miljømasser

Norsk Lut lever alt av basekjemikalier og spesialprodukter til oppdrettnæringen, fiskeri, papirindustri, olje og shipping. Flytende kjemikalier leveres i 25-liters kanner på pall, 200-liters fat, 1000-liters IBC og i tankbil. Pulver/granulerte kjemikalier, stein og mineraler leveres i sekker à 25kg på pall, storsekker à 1000kg og i bulk. Ta kontakt for ytterligere informasjon angående priser, produkter og tjenester som ikke er listet opp.
$0.00
Ship to
*
*
Shipping Method
Name
Estimated Delivery
Price
No shipping options

Produkter:

 1. AdBlue, Ammoniakløsning, Avfettning
 2. Barium hydroxide.
 3. Caustic Soda prills, Citronsyre
 4. Eklogitt, Edikksyre.
 5. Formalin.
 6. Hydrogen peroxide, Hydratkalk.
 7. Jernkloridløsning, jernsulfat.
 8. Kalciumklori, kalsinert soda, klor, kalk, hydratkalk (PH reg)
 9. Lut fra 25-50%
 10. Magnesiumklorid, Magnesiumsulfat, Maursyre.
 11. Natriumbisulfit, Natriumformiat, Natriumhydroxid, Natriumhypoklorit, Natriumkarbonat, Natronlut, NaOH.
 12. Salpetersyre, Saltsyre, Svovelsyre, Maursyre, Salt.