Produkter

View as Grid List
Display per page

Industrikjemikalier og miljømasser

Norsk Lut lever alt av basekjemikalier og spesialprodukter til oppdrettnæringen, fiskeri, papirindustri, olje og shipping. Flytende kjemikalier leveres i 25-liters kanner på pall, 200-liters fat, 1000-liters IBC og i tankbil. Pulver/granulerte kjemikalier, stein og mineraler leveres i sekker à 25kg på pall, storsekker à 1000kg og i bulk. Ta kontakt for ytterligere informasjon angående priser, produkter og tjenester som ikke er listet opp.

Stasjonær lagertank

Norsk lut tilbyr enkeltstående PE-100-RC tanker og komplette tankanlegg, helt fra design til endelig installasjon. Dette er skreddersydde løsninger som overholder både lokale og internasjonale lover og regulativ. Størrelsen på tank og løsning leveres i ønsket størrelse fra 1-100m3.

Sikkerhetsskap og doseringspumper

Doseringskabinetter og sikkerhetskabinett gjør håndteringen og omgangen med kjemikalier sikrere.