Våre Tjenester

Prosjektering og rådgivning

Vi tilbyr:

 • Planlegging med tilbud
 • Bistand med planlegging av tillatelser og anbud
 • Sikkerhetsmessige hensyn
 • Planlagt implementering
 • Prosjektledelse
 • Installasjon, igangkjøring
 • Vedlikehold

Logistikk og transport

Norsk lut leverer effektive logistikk løsninger som gir fordeler for både økonomi, energi og miljø. Med fokus på en sikker logistikk kjede leverer vi produkter via både tank og godsbil. Vi leverer kjemikalier både i bulk, på IBC-containere og i sekk. Her skreddersys løsning individuelt opp mot kunde.

Installering

Som en leverandør av komplette anlegg utvikler vi serviceløsninger på grunnlag av vår enestående kjennskap til produktet samt vår erfaring vi har samlet gjennom årene med behandling av termoplastiske materialer og komposittmaterialer. På områder som innebefatter rørkonstruksjon og installasjon, betyr dette en høy grad av kvalitet og fleksibilitet når det gjelder implementering mot f.eks. eksisterende anlegg.

 

Overvåkning

Leverandørens fordeler:

 • Bedring av logistikken
 • Optimal benyttelse av lagerkapasiteten
 • Bedre kundetilknytning
 • Redusert CO2- utslipp

Hardware:

 • 10 års batterikapasitet, eller sterkstrøm-tilførsel
 • Rask og enkel installasjon
 • Robust design for utendørs og innendørs installasjon
 • Ingen sterkstrøm installasjon
 • Lokal RF (radiofrekvens) for å overvåke flere tanker/ målere på et lokalt område

Tankeiers fordeler:

 • Slutt på manuell peiling i all slags vær
 • Mottar jevnlig og riktig data for å bedre planlegging av innkjøp av  drivstoff
 • Unngår stopp på grunn av manglende drivstoff
 • Senker kapitalkostnadene

Software:

 • Tilgang til data via vanlig internett
 • Søker opp og filtrerer funksjoner for å se ønsket data
 • Grafisk presentasjon av historiske data presentert per uke, måned og år
 • Eksporterer data filer både i .xls og .csv format
 • Få oversikt over ekstra informasjon slik som forbruk og antatt bestillingsdato

Service

Som leverandør av komplette anlegg for håndtering av kjemikalier har vi utviklet serviceløsninger som hjelper kunder fra start til ferdig anlegg. Dette innebærer befaring, prosjektering, tegning, installasjon, drift og oppfølging av anlegget.

Innovasjon og utvikling

 • Fremtidsperspektiv med fokus på digitalisering, bærekraft og problemløsning
 • Forskning og utvikling på sikker håndtering av kjemikalier
 • Samarbeid med kunder for å finne nye bærekraftige løsninger
 • Forbedring av HMS-faktorer hos våre kunder